Personoplysninger

Jeg gemmer de oplysninger, du selv afgiver, når du kontakter mig på telefon, via mail eller personligt. Disse oplysninger er typisk:
Navn, telefonnummer, e-mailadress
Adresse
Virksomhedsnavn
Oplysninger du giver på de sociale medier
Oplysninger givet via kontaktformular på hjemmesiden, e-mail eller telefon
Disse oplysninger opbevares i op til 6 måneder efter sidste aftale/session.
Hvis du er i forløb hos mig, er det nyttigt, at jeg gemmer eventuelle aftaler og notater fra sessionerne. Hvis dette er aktuelt, vil du altid skulle give dit samtykke i form af en samtykkeerklæring, som du udfylder og underskriver.
Jeg videregiver ikke personoplysninger, medmindre det er aftalt med dig.
Du kan til enhver tid kontakte mig og forlange at få indsigt i, korrigeret eller slettet de oplysninger, jeg har gemt om dig.

Kontaktoplysninger for JN Terapi & Coaching:
JN Terapi & Coaching
v/ Jeanne Nielsen
Tornved Byvej 18
4450 Jyderup
Tlf. 3190 1993
Mail
CVR-nummer: 35 08 59 71