Hypnoterapi

En session begynder med, at jeg spørger ind til den problemstilling, du ønsker at arbejde med. Når målet er klarlagt, bringer jeg dig i trance. Det vi sige, at du kommer i en tilstand, der svarer til det at ’falde i staver’, dagdrømme eller tilstanden mellem søvn og vågen tilstand. Mens du befinder dig i trancetilstanden, guider jeg dig, så du får bearbejdet med din problemstilling.
Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand med stærkt indre fokus. Fordelen ved at bruge hypnose er, at du trækker på dit fulde potentiale, bevidsthed såvel som underbevidsthed. Forestil dig, at dit sind er et kæmpe lager, hvor alt, hvad du er, indeholder og har oplevet, er opbevaret. Når du er i trance kan du kan vælge på alle hylder i stedet for kun på dem, der er repræsenteret i dit bevidste sind.