Samtaleterapi

Samtaleterapi bygger på, at vi alle har en fortid, som har været med til at gøre os til dem, vi er. I terapi kaster vi lys over dele af fortiden for at se, hvordan tidligere erfaringer og oplevelser spænder ben for det, vi gerne vil. Kort sagt: Du rydder op i din fortid for at kunne få den fremtid, du ønsker.
Sessionen starter med, at jeg spørger ind til din problemstilling. Når der er klarhed over det, du ønsker at arbejde med, bruger jeg forskellige teknikker, der hjælper dig til at slippe fortidens hæmmende overbevisninger og tankemønstre.
I terapi følger jeg dig og dine tanker. Jeg går med dig ad din vej, lytter til dine ønsker og hjælper dig med at vælge nye veje.